Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fantasi Overdrive 1. Fejezett

  Fantasy Overdrive 

 
1.Fejezet:
A Kapu megtalálása
 
Valamikor a harcok és viszályok korában egy olyan világban amelyre ember még nem tete lábát.. 
Tudomásom szerint.. Itt kezdem el feletébb furcsa és kalandal teli történetemet amiben persze
az igazság szikrája sincs!?...
 
Derolan földjén amit a Királyok földjének is neveztek éltek az úgy nevezett Tifilek.A Tifilek
átlagos magaságu hosszú szemőldőkel és egy Jelel a homlokun szuletek ez a jel mindegyikőjuknek 
más és más volt, valamint bőruk a fényben ezustős szinüen csilogot és halyuk szine vagy fehér vagy szőke volt.Ezen lények nagyon hasonlitotak az embere de valojában kőzuk sem volt hozánk.A Tifilek feletébb béke-
szeretők és becsuletesek voltak a mágiájuk nem érintet sem sotétséget sem pedig fényt.
A Tifilek leginkább a természeti erők manipulálásával és a fegyvereikel valo bánásmodal voltak elégedetek,
szo mi szo erre nagyon is büszkék lehetek ugyanis eben a világban a tudomány igen csak megbecsult
és nagyon ritka dolog is volt senkisem értet hozá és nem csináltak gépeket mint mi még csak nem is tudtak 
a létezésünkről, persze ezzel nem csak ők voltak igy.Nos a tőrténetem itt Kyaron városában kezdem egy ifju és forró felyű fiatal magát kardforgatonak vallott 17 éves fiuval aki éppen
Hős tettet halytot v...olna végre.. de ehelyet éppen meg lopot egy elégé fenhélyázo őzvegyet aki ép személyi
testőrségét uszitja a fiura akinek egyébként Alexander volt a neve.Alexander valojában nem piti bünt kővetet el
ugyanis amit el lopot a gazdag őzvegytől az utcán nem más volt mint egy tarisznya Éhlen ami a Tifilek számára
a legdrágább kincsük.Alexander jobb kezében a tarisznya bal kezében a kardjának tokja volt amiből fél uton kieset 
a becses kardja, de természetesen ő ezt nem vete észre egészen adig a pillanatig amig az egyik testőr meg nem
szolalt.
Személyi testőr:-Héé!! áj csak meg Te Tolvaj!!
Személyi testőr(2):- Néézd máárr a Szerencsétlen ugy menekül hogy, még a kardját is elhagyta.
Alexander:-Mii?? Héé? hol a kardom? 
Kapkodta ide oda a fejét mikor észre vete hogy, a kardja ot hever a háta mögőtt kőrulbelul tíz méterre. Ekkor sarkon
fordult és a két őr mőgőt elszaladva oda ugrot hason érkezve a kardjáért és fel kapta majd büszke fejjel az őrők felé fordult akik bizony már kardjukat a fiu torkának szegezték ekkor a fiu már nem is volt olyan büszke sem vidám.Az őrők a fiut fel álásra készteték és elkeztek rajt rőhőgni mire a fiu igy szolt.
Alexander:-Naahh most meg mi olyan Rohat vices?Lefogadom ha ti lenétek az én helyembe nem nevetnétek ugy.
Személyi testőr:- áá felejdsd el fiu csak a bátorságodon nevetunk. Fiatalság bolondság nah porold le magad aztán fus még egyszer meg ne lásunk.
Alexander:-Csak igy elengetek? nah de jo nekem... akor mentem is további szép napot...
Majd a fiu elfutot az őrők melet akik még mindig jot mulatak a fiu merészségén majd visza rakták kardjukat a helyére és elindultak visza az urnőjukhőz akinek azt valoták hogy, a fiu tul gyors volt és meglogot a kis tarisznya Éhlen-el.A fiu éppen rejtek helye felé futot a szerzeményével és el volt telve magával hogy, megint sikerult neki.Ekőzben a mi világunk minden naplyaiban egy 14 éves lány  naplyait kővetjuk figyelemel. A lányt Mirtilnek hivták és most volt 8. adik osztályos méghozá az utolso hét első naplyán ült a teremben és unotan halgata tanárának üres fecsegését a tovább tanulás fontoságárol amit persze ez alat a 2 év alat tőbbszőr hallot mint a saját nevét.Miután nagy nehezen Véget ért a tanitás fel kapta táskáját és néhány barátnőjével meg indult haza felé az iskolábol.De valmi oknál fogva máma nem a szokásos uton ment hanem kicsit kerulőbe indult meg még pedig a parkon keresztul ami ijen tájban tejsen ures volt mert mindenki vagy még az iskolában ült vagy othon tv ét nézet.Mirtil tejesen egyedul volt a parkban ahol hirtelen egy erős szél támadt fel és keletről egy furcsa meleg érzés terjet a levegőben Mirtil hirtelen kelet felé fordult hogy, meg néze mi ez az érzés kicsit ara hasonlitot mintha valaki álna mőgőte és annak a leheletét érezte volna de mikor megfordult hogy megnéze mi az láta hogy valojában semi nincs ot. Ekor meg nyugodot és visza fordult hogy, fojtassa utját haza felé de ekor egy vilám szerü érzés hatolt a szivébe amire meg dermet. A Háta mőgőt főld rengés utőt fel de olyan rengés ami csak a parkot érintete a park előti járda még csak nem is rezget, a lány előszőr nem mert hátat forditani félt az ismeretlentől.Ekkor hirtelen a lába alol egy kis dudorodás kezdet el felfelé tőrekedni ami a lasu tempobol hirtelen gyorsra váltot és fel lőkte a lányt.Mirtil ahogy fel emelte fejét a főldről és halyát kivete a szeméből láta hogy ami fel emelkedet nem más mint egy kőkapu aminek a kőzepébe valami zőld szinu energia futkozik.A lány fel kelt a főldről és kőzelebb ment a kapuhoz  meg vizsgálta oldalrol jobrol balrol és megkerulte vagy 3 szor.Majd elé állt és igy szolt.
Mirtill:-Ez meg mi?...
Majd hozá ért a kezével, a futkoso energiához hogy mi lehet ez.Ekkor az energia olyan érzést keltet a lányban ami arra emlékezete mikor valki vizbe nyul.A kezét át nyujtota az őrvénylő energián és ezek után ho fuvást érzet a kezén.Majd kiváncsi let és át nézet a kapu másik oldalára de nem láta a keze végét ekor meg ugrot és áthuzta a kezét amin egy fekete irás jelent meg amit nem tudot el olvasni mert idegen nyelven volt.A kezén még ho is látszot ahogy épen leolvat rola.Ez után a lány félelme tova szált ahogy átvette ezen érzés helyét az emberi kiváncsiság és máris jőt a fejébe ezernyi kérdés mi lehet ez mien irás mi ez a kapu.. fel sem tudnám sorolni mi mindenre let kiváncsi.Majd a lány fel kapta főldőn heverő táskáját és elkezdet futni.Ki a parkbol, ki az utcábol egészen hazáig.Felfutot a lépcsőn ugyanis egy tőmb házban lakot és gyors léptekel fel szalat házukhoz majd kinyitota kulcsával anak ajtaját és bement. Magára zárta az ajtot majd az ajtonak hátal támszkodva elkezdet lihegni.Pár perc mulva meg nyugodot és a konyhába ment valami uzsonna után nézni kinyitotta a hutő ajtaját majd belenézett kivet egy kis kolbászt meg  sajtot vet elő amit kirakva a konyha asztalára, és melé zsemlét vet elő. Leult és elekzdet enni kőzbe az járt a fejébe hogy, vajon mit láthatot mi lehetet az.Majd nem birta továb befejezte az uszonnáját majd ledobta magárol az iskolai ruhát át őltőzőt és elindult visza a parkba hogy, utánna járjon mi is lehetett az amit látott.A lány kilépet az ajton és megindult előszőr szép kényelmes tempoba majd minél kőzeleb ért egyrejobban vert a szive és jobban járt a lába is majd mikor már a park utcájában volt elkezte érezni a szél fujását majd ahogy egyre kőzelebb és kőzelebb hajtota szivéből kisugárzo kiváncsiság megláta hogy, ez a kapu mások számára láthatatlan. Láta ahogy az ot járkálo emberek nem észlelik a kaput és leült egy padon ara várva hátha jőn valaki aki látja azt a kaput rajta kivul. Beesteledet a parkba már senki sem volt, egyedül Mirtil.Akor fel kelt a padrol ahol ült és megindult a kapu felé.Az ajtajánál meg ált a kapunak és a kezén lévő fura jelre pillantot ami akor jelent meg a kezén amikor átnyult a kapun, majd egy lépesel kőzelebb lépet a kapuhoz és átlépet rajta.Mind e kőzben Torin-Hal határában egy hatalmas csata zajlot az ot élő Kirinek és Orkok kőzőt a teruletért a csatában két hatalmas hadvezér ált szemben a másik fél elretentő serege elen az orkor Had-ura Kogiri volt aki a leghatékonyabb penge mester-e volt az orkok klánjának.A másik oldalon a Kirinek Dicső Mágusa Aiodias ált aki a vilámok és más hatalmas mágiának volt mestere.Az orkok Dél-Keletről támadták meg Torin-Hal városát ami a Kirinek országának legerősebb katonai és stratégiai pontja volt ha az orkok diadalt aratnak ezen város felet tőbnyire oda a Kirinek győzelmi esélye a háboruban szoval ez a csata hatalmas befojásal birt mind két oldalra.Az elenség serege fel sorakozot a Kirinek ugyan büszke nép volt de ahogy az orkok hada az erdőből elő őzőnlőt dobjaik Sámánjaik és Idomitot Trolljaiktol még a vér is meg ált benük.Eljőt az idő az orkok hadjai rendezőtek és fel veték stratégiai álásukat.Ebben az időben a hősők bátorito szavakat mondanak katonáiknak és buzditják őket a csatára, de eben a pillanatban még a nagy Aiodias nak is meg akat a szó a torkán látván az orkok brutális seregét nem szólt semmit csak seregére nézet, ahogy végig pillantott az ősszes katonáján mágusán és egyéb harcosára akik fel gyulekeztek mőgőtük egy könny csepp hullot ki szeme alol ugy gondolta ahogy mi is most igen... ide nem kellenek szavak.Ezen pillanatban az elenség hadjai kőzőt rendetlen buzőlgő mocskos vad állat szidásai és szitkkozodásai halatszik a levegőben ahogy tova viszi a szél..ezekben nincs kőnyőrulet...sem megbánás.. Ekkor a hatalmas Kogirin elorditja magát serege felett!
Kogirin:-CSeendeeettt!!! Szarháázi bagás!!! CSend Legyne ha mondom!!! Rendezétek soraitokat patkáányok!!! és Hadlásam pengéiteket!! Fel koncolni mind!! Nincsenek Foglyok!! Nincsenek Tul élők !! MINDET MEG ŐLNII!!!! 
Majd előkapta Kulőnős pengéjét a hátárol és megindult előre, a kegyetlen sereg kővete őt fel a dombon át az első elenálo csapatnyi kis Torin-Hali falusin akik kőzul egyetsem kiméltek mindet lemészárolták.. kegyetlen.. szitkozodo banda... A toronyban ahonét Aiodias is figyelemel kisérte a mészárlást őkőlbe szoritot kézel és dühőt arcal nézet elenségeire.
Egy tiszt:- Aiodias!! Aiodias !! uram. nem  tudtuk fel hozni a tul élőket a falu egy kiseb lakoságát mind lemészárolták nőket gyerekeket. Nem kiméltek senkit uram.
Majd lehajtota fejét vezére előt és visza ment őr helyére. Aiodias már nem birta továb nézni az orkok vonulását szeretet hazája felé ekor fel emelte varázs kőnyvét és egy idegen nyelven kezdet el mormolni. Villámok!! Vilámok jőtek az égből és csapolták meg az orkok hatalmas seregét amit Aiodias idézet elő de a vilámok csekély támadásnak bizonyult mert az ork erő mit sem vesztet hatékonyságábol és mozgékonyságábol tovább nyomultak.
Kogirin:- Kutyáák!!.... Engedlyétek rályuk a Trollokat!! majd ők bezuzák a hőn áhitot tornyaikat!!
Ordibálta a Dühős hadvezér.
Aiodias:-Csatára Készülj!!!!
Ahogy ezt kimonta a mágus egy fény tőrt fel az ork sereg kőzepénél, egy zőld fény ami egyre nagyobb és nagyobb let majd egy villanás és egy hatalmas robanás kisérte ezt a jelenséget.Egy Kapu kitőrés volt. aminek huláma elpusztitott minden orkot és trollt ami a kőzelben volt de nem hagyot holt testeket sem, mindent-mindent hamuvá égetet.A kapubol egy lány lépet elő aki nem tudta hol van és belépése után Aiodias ment oda hogy, megvizsgálja mi volt ez az esemény mert mágus létére soha nem látot még ijen varázslatot sem pedig embert.A kis lány uj jelenséget tárt a bőlcs mágus ellé aki nem elenségesen fogadta hanem barátságosan.Ám mikor kőzeleb ért a kislányhoz a kislány meg pillantota Aiodias-t és ahogy végig nézet fura testén.. látván hogy, hátul farka,hosszú hátra nyujtoszkodo fülei,patái, valamint kékszinü bőre van,a lány ezek látván egyszere elájult.
Aiodias:-Szegény lány... valoszinüleg nem látott még Kirin-t. Hmm... de vajon honét jőhetett??...
Mondota a hadvezér és fel kapta a főldről az eszméletét vesztett lányt.Ahogy tartota őt a kezében kőrbe nézet és látta hogy az előbb még oly rémuletes seregből nem maradt semmi egyetlen tul élő sem.Igy hát megindult a lánnyal együtt vissza a várba hiszen nem szerette volna ha valami baja esik a lánynak.Két nap telt el mire a lány magához tért kinyitván szemét kőrbenézett a szobába ahová viték..sehol senki...
Mirtill:-Hol vagyok???..Mi tőrtént velem??áá biztos csak roszatt álmodtam..
Szolt a lány megnyugodva amikor ugyanis egy ajto nyilás halatszott és egy pata lépte ütőte fel a hangját a lány fülébe.
Mirtill:-Ki az?? mit akarsz?? 
Kiabált ijet hangon a hangok felé az ajtohoz.Ekor egy kedves hang szol a lány felé.
Kirin Főpap:-Nyugodj meg kicsi lány... Biztonságban vagy itt Torin-hal főldjén én egy főpap vagyok és én ápoltalak mig felnem épultél.De mond csak miféle élőlény vagy te??Kicsit hasonlitasz ránk de mégsem Kirin vagy sem pedig Tifil de még csak ork sem vagy... sosem látam még hozád hasonlot.
Majd oda ment az ágya melé és megfogta a fejét hogy, van e láza.
Kirin Főpap:-Remek már elmult a lázad. pontosan nem tudom mi balyod volt gondolom nem vagy hozá szokfa ehez a levegőhőz lehet hogy, ezért tartot oly sokáig az ájulásod.
Mirtill:-Ájulláás?? de háát mi tőrtént velem?? az utolso dolog amire emlékszek hogy, beléptem egy kapuba és mikor abol kijőtem egy nagy villanás.. majd egy hozád hasonlo lény kőzeledett hozám..és ezután már it voltam..
Kirin Főpap:-Kapu?? oh.. igen ő csak Aiodias nagyur volt ő mentet meg téged ez a vár az ő erőditménye a Torin-Hall legerősebb stratégiai pontja a királyunk és országunk legbüszkébb városa.De a kapu amiről bezsélsz érkezésed után vissza tért a főldbe ahonan fel emelkedett.Taláán tudsz valamit rola???...
Mirtill:-Nem igazán... azt hitem ti tudtok valamit hiszen ti éltek a kapu ezen oldalán..
Kirin Főpap:-hmm.. ezen oldalán?? ezek szerint te egy másik világbol jőtél.. és a kapu valoszinuleg Zhorton egyik elveszett dimenzio kapuja volt.
Mirtill:-Zhorton?? Dimenzioo kapu?? hova csepentem??
Kérdezte ijet hangon a lány.Majd ebben a percben benyitott egy harmadik Személy Aiodias..és oda sétált a főpaphoz rábolintot egyet aki értvén a parancsot fel kelt és elhagyta a szobát majd Aiodias felsegitete a lányt az ágybol és hátatforditott.
Aiodias:-Kőves! Kérlek..
Szolt a lányhoz aki csendesen szofogadoan kővedte őt.Ahogy haladtak kifelé a gyengélkedőből ládta a sok sebesultet az ágyakon és kőnybelábadt a szeme amikor végig pilantott a sok orkok által okozot károkon.
Mirtill:-Veluk mi tőrtént???
Aiodias megfordult és a lányra nézet... hát igen jol gondolta nem gonosz a lány.. majd át karolta a lányt és oda vezete az ablakhoz ami pont arra a rétre nézet ahol a kapu és a csata is zajlott.
Aiodias:-Nos kicsi lány az orkok... ők voltak az ősszes kár amit látsz, sebesultek hallotak és felgyujtot házak mind-mind az ő rovásuk a falyunk ellen...Ha te nem találod meg Zhorton egyik kapuját akor most valoszinuleg én is és a népem is hallot lene és az orkok már jo királyom Várát ostromolnák...Hálás vagyok neked kislány mond csak mi a neved?
Kérdezte kedvesen Mirtilltől és ő felelt.
Mirtill:-Mirtillnek hivnak.. de elmondanád mi ez az egész?? ki az a Zhorton?? és milyen kapun jődtem én át ide??
Aiodias:-Nos én nem tudom pontosan mejik dimenziobol jőttél... de elmondom amit tudok.. Zhorton egy Démon ur volt a mi dimenzionkba aki elfoglalta ezt az egész világot itt minden az ővé volt. Kerek 12000 évig csak hogy, a hatalom vágya kielégithetetlen volt... és rájőtt arra hogy, nem csupán egy dimenzio létezik hanem létezik még 6 másik is.Mondanom sem kell menyire őrült a hirnek. Egyszerre ősszeszedte seregét és le akarta igázni a dimenziokat.. mindet... ezért egy sőtét mágiával létrehozott 6 kaput Dimenzio kapuknak hivják őket.. és elvanak rejtve egy egy dimenzioba csak hogy , valamit nem tudodt Zhorton.. még pedig azt hogy, a kapuk egyszer használatosak.. eljuthat veluk bármelyik dimenzioba de.. csupán oda jutni képes vissza már csak akor ha ujabb kaput talál meg.. átlépett az első kapun seregével egyudt elfoglalta a dimenziot amit mi ugy hivunk hogy Holt-Világ mert nem maradt belőle semmi leigázta ugyan a dimenziot de a hazajutás esélye elveszett mert az egyik tisztje elárulta őt. megtalálta a kaput és elhasználta hogy, ő hazajuthason Zhorton Dühében el pusztitota azt a Dimenziott és nincs rajta élet csak ő de se ki se be nem lehet meni azota a Holt-Világ Zhorton bőrtőne és egyben birodalma.A lényeg anyi Mirtill hogy, te egy másik dimenziobol jőttél és az évek során már csak 3 dimenzio kapu létezik vagyis már csak 2 mert egyet elhasználtál idefelé jővet. Ha szeretnél haza jutni meg kell keresned ebben a dimenzioban a Kapunkat és hazajutni vele.De ez még senkinek sem sikerult a Kapu elvan rejtve... és csak Bizonyos személyek számára látható minden dimenzioban csak egy személy láthatja őket ebben 2 mert te már használtad a kaput és neked megmutatja magát de megtalálni egyedul nem tudod. legalábis nem hiv magához ugy ahogy az előző kapu hivot téged ha meg akarod találni meg kell előszőr keresned enek a dimenzionak a kiválasztotját és vele együtt kell felkutatnod és meggyőzni arrol hogy, haza keljutnod.. ez nem lesz könnyű feladatt mert ez a világ tele van veszélyel és kitudja ki a kiválasztot vagy hogy, segit e majd neked.
Mirtill:- Értem.. Szoval ez egy életre szolo kaland lesz.. de hogy találjam meg a kivaálasztotatt??
Aiodias:- Te meg mentetted népem a haláltol én is megajándékozlak téged egy kisebb segitésgel.. Tesék fogad el ezt a kőnyvet ez egy Kirin varázs kőnyv amiből megtanulhatsz varázsolni és a boritolyán lévő Fél hold Fehéren ragyog ha veszély leselkedik rád valamint ha a kiválasztot a kőzeledben van Zőlden fog villogni.Én magam menék veled segiteni de most azonal a Királyom elé kell járulnom és jelentéseket kell tenem de nyugodtan maradj amig akarsz és az ellátó kőzpontban adnak madj élelmet is. Nekem most menem kell Jo Szerencsét Kicsi lány!
Majd a kezébe nyomdta a kőnyvet és Sietve távozot.
Mirtill:-Kőszőnők mindent!!Viszlát!
Ezek után Mirtill a kőnyvet kinyitota és probálta olvasgatni egyenlőre nem sok sikerel.Majd megindult az ellátó kőzpont felé kőzbe eligazitást kért egy két falusitol akik csodálkoztak Mirtillen hisz még sosem láttak embert.Az ellátó kőzpontban adtak neki enni és egykét ruhát is hiszen nem igazán volt oda illő ruházata.Kapott egy kőpenyt amit felhuzott és elhagyta a várost megindult északnak bár semmit sem tudott arrol mi fog vele tőrténi vagy hogy hova veti a sors mégsem félt csak ment előre és kőzbe fejtegette a kőnyvet amit Aiodiastol kapot.
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.